Wystawy stałe

Ulica Pomorska

Krakowianie wobec terroru 1939–1945–1956

dodano 19.06.2013
Opcjonalny podpis
Fragment wystawy stałej
W Krakowie przy ulicy Pomorskiej 2 podczas II wojny światowej znajdowała się siedziba gestapo. Świadectwem przeszłości tego miejsca są zachowane do dziś cele dawnego aresztu gestapo - miejsce pamięci narodowej i najważniejszy punkt przygotowywanej ekspozycji. Wystawa Krakowianie wobec terroru 1939–1945–1956, opowiadając o złożonej historii naszego miasta, przygotuje zwiedzającego do wizyty w celach, gdzie torturowano i mordowano Polaków walczących o wolną i niepodległą Polskę.

Ekspozycja została podzielona na trzy części. W pierwszej zaprezentowano działalność Towarzystwa Obrony Zachodnich Kresów Polski oraz dzieje Domu Śląskiego. Druga część przedstawia losy wybranych osób - ofiar niemieckiego terroru podczas okupacji w latach 1939–1945, zarówno krakowian, jak i postaci związanych z Krakowem. Trzecią część wystawy poświęcono okresowi 1945–1956 i przedstawiono w niej różnorodne postawy ludności wobec narzuconej siłą społeczeństwu polskiemu władzy ludowej.

Krakowianie wobec terroru… to opowieść o podobieństwach między dwoma systemami totalitarnymi: nazistowskim i komunistycznym. Ten nieludzki świat przybliżą zwiedzającym sylwetki funkcjonariuszy gestapo i Urzędu Bezpieczeństwa. Ta wystawa to również opowieść o zwykłych ludziach, mieszkańcach Krakowa, którzy żyli tu w tym jakże burzliwym i tragicznym okresie dziejów Polski.

Zgromadzone na wystawie dokumenty, pamiątki rodzinne i fotografie tworzą narrację o losach krakowian w okresie 1939–1945 i 1945–1956. Przekaz dokumentalny uzupełniają elementy scenograficzne wystawy, m.in. zaaranżowany pokój przesłuchań, a także prezentacje audiowizualne czy nagrania świadków historii.

Jeden z ważniejszych elementów ekspozycji stanowi nowatorski projekt MHK - wirtualne archiwum. Zbierane długimi latami przez pracowników muzeum informacje o ofiarach hitlerowskiego i stalinowskiego terroru zostały udostępnione szerokiej publiczności w formie elektronicznej bazy danych. Dzięki zgromadzonym dokumentom i fotografiom zwiedzający będzie mógł bliżej zapoznać się z życiorysem wybranej osoby. Baza danych składająca się obecnie z kilku tysięcy pozycji będzie w przyszłości rozbudowywana. Dzięki wersji dostępnej w Internecie ze zbioru będą mogli korzystać członkowie rodzin osób represjonowanych oraz badacze historii najnowszej.

Przeszłość czasem musi boleć, tym bardziej należy o niej pamiętać.
Oddział MHK przy ulicy Pomorskiej 2 w Krakowie to nie tylko ekspozycja, to również przestrzeń dialogu społecznego  - wymiany myśli i poglądów na naszą wspólną, nie aż tak odległą historię.


Ceny biletów:
normalny 9 zł
ulgowy 7 zł
grupowy szkolny 6 zł (od osoby)
grupowy (dorośli) 7 zł
rodzinny 18 zł (2 osoby dorosłe i 2 dzieci do 16 lat lub 1 osoba dorosła i 3 dzieci do 16 lat)
członkowie Klubu MHK - wstęp wolny

oprowadzanie po wystawie: 90 zł od grupy + bilety wstępu
wejście do dawnych cel gestapo bezpłatne

Łączony bilet wstępu Trasa Pamięci:
bilet normalny: 32 zł
bilet ulgowy: 24 zł
bilet rodzinny: 64 zł
bilet grupowy 24 zł
bilet grupowy ulgowy 22 zł
Bilet jest ważny 7 dni od daty jego nabycia.
UWAGA: do zwiedzania wszystkich wystaw na Trasie Pamięci upoważnia paragon fiskalny - prosimy o zachowanie go i okazywanie w kasach oddziałów MHK.

Bilety można nabyć w kasie oddziału lub w Centrum Obsługi Zwiedzających, Sukiennice, Rynek Główny 1
Rezerwacja usługi przewodnickiej na stronie www.bilety.mhk.pl.

wtorek - niedziela 10.00-17.30

OSTATNIE WEJŚCIE - 30 MIN. PRZED ZAMKNIĘCIEM WYSTAWY

Rezerwuj bilety
do MHK online