Krzysztofory od nowa – Muzeum Kompletne

Krzysztofory od nowa – Muzeum Kompletne

Muzeum Historyczne Miasta Krakowa pozyskało dofinansowanie ze środków unijnych w wysokości ponad 29 mln. zł na realizację projektu „Krzysztofory od nowa – Muzeum Kompletne: modernizacja i remont konserwatorski Pałacu Krzysztofory wraz z przystosowaniem jego funkcji do realizacji zadań nowoczesnego, wielofunkcyjnego obiektu muzealnego”. Łączna wartość projektu to ponad 42 mln. zł.

Inwestycja obejmuje modernizację ponad 4000 m2 Skrzydła Wschodniego Pałacu Krzysztofory. Podejmowane działania mają na celu rewaloryzację dawnych wnętrz pałacowych i przywrócenie walorów stylowych budowli, zdegradowanych w trakcie XX-wiecznych adaptacji. Zasadniczy układ i rozplanowanie budowli zostaje zachowane, natomiast zmiany polegają na stworzeniu wielofunkcyjnej przestrzeni dla zwiedzających, co skutkuje m. in.: zmianą funkcji niektórych pomieszczeń, usunięciem niekorzystnych przebudów ograniczających możliwości funkcjonalno-przestrzenne obiektu, wprowadzeniem nowoczesnych form przestrzennych. W zmodernizowanym korpusie pomieszczenia w pałacu będą miały funkcje reprezentacyjne, wystawiennicze, biblioteczno-archiwalne, edukacyjne, konferencyjne, informacyjne, multimedialne, handlowe oraz gastronomiczne.
W zmodernizowanych pomieszczeniach powstanie Muzeum Kompletne, czyli muzeum dostępne dla wszystkich niezależnie od wieku i zainteresowań. Miejsce to jest projektowane z myślą o zwiedzających, ale służyć ma także mieszkańcom miasta - stanowi żywą przestrzeń interakcji między użytkownikami wspólnej miejskiej przestrzeni: miejsce spotkań, edukacji, debaty społecznej i relaksu. Główny nacisk będzie położony na nowoczesną oraz interaktywną opowieść o dziedzictwie kulturowym i przeszłości Krakowa przez pryzmat zabytkowego pałacu Krzysztofory. Ważnym elementem projektu będzie szeroki program działań edukacyjnych i upowszechnieniowych prezentujących wciąż niedoceniane dziedzictwo epoki baroku, czasu kiedy powstała i swój rozkwit przeżywała krzysztoforska rezydencja pałacowa.
Narracja poszczególnych cykli edukacyjnych w ramach wiodącego bloku tematycznego Teraz Barok, czyli Pałac Krzysztofory otwiera podwoje , będzie się koncentrować wokół różnych sfer działalności człowieka, począwszy od polityki, poprzez naukę, filozofię, naukę, literaturę, muzykę, teatr, taniec, architekturę i sztuki plastyczne, aż po życie codzienne. W koncepcję programu wpisuje się w poznanie rezydencji krzysztoforskiej i epoki baroku zmysłami: wzroku, słuchu, smaku, węchu i dotyku. Poszczególne przestrzenie pałacu dzielą się na strefy doznania i poznania. Wybrane przestrzenie będą także strefami pamięci o czasach, które minęły.  Projekt zakłada wykorzystanie zbiorów muzealnych przy użyciu różnorodnych środków wyrazu do zaprezentowania tematu wiodącego oraz do poszerzania u odbiorcy wiedzy o świecie.
Program kulturowy będzie realizowany poprzez różnorodne formy przekazu: wykłady i prezentacje, inscenizacje teatralne, koncerty muzyczne, wieczory operowe, spotkania literackie, pokazy mody barokowej i tańców dworskich, dyskusje, oprowadzenia, lekcje i warsztaty edukacyjne, gry terenowe, spacery tematyczne, prezentacje filmowe, prezentacje multimedialne.

"W trosce o stosowanie wysokich standardów uczciwości i etycznego postępowania we wszystkich procesach związanych z realizacją Projektu poniżej udostępnimy adres do mechanizmu przygotowanego przez Ministerstwo Rozwoju umożliwiającego sygnalizowanie potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych.
Narzędzie informatyczne umożliwia przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego za pośrednictwem adresu e-mail (naduzycia.POIS@mr.gov.pl) lub elektronicznego systemu zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej (formularz dostępny pod linkiem: http://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/)."

Beneficjent: Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Rynek Główny 35 31-011 Kraków

Tytuł Projektu: Krzysztofory od nowa – Muzeum Kompletne: modernizacja i remont konserwatorski Pałacu Krzysztofory wraz z przystosowaniem jego funkcji do realizacji zadań nowoczesnego, wielofunkcyjnego obiektu muzealnego.

Wartość projektu: 42 033 167,45 PLN

Wysokość dofinansowania z Unii Europejskiej: 29 047 310,83 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach działania 8.1 oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020.
Centrum obsługi zwiedzających
Informacja i sprzedaż biletów

Godziny otwarcia:
10:00 - 19:00
tel. 12 426 50 60, Rynek Główny 1 (Sukiennice)
e-mail: info@mhk.pl