Niematerialne dziedzictwo miasta

Niematerialne dziedzictwo miasta

fot. A. Janikowski
KONSULTACJE SPOŁECZNE W RAMACH PROJEKTU POCHÓD LAJKONIKA - OCHRONA TRADYCJI, ANIMACJA I EDUKACJA KULTURALNA MIESZKAŃCÓW MIASTA

Od maja do października 2018 roku Muzeum Historyczne Miasta Krakowa prowadziło konsultacje społeczne (badania fokusowe) w ramach projektu Pochód Lajkonika – ochrona tradycji, animacja i edukacja kulturalna mieszkańców miasta, dofinansowanego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w programie „Kultura ludowa i tradycyjna" 2018. W ramach projektu odbyło się 10 konsultacji dotyczących niematerialnego dziedzictwa kulturowego krakowian. Konsultacje prowadzili: dr Andrzej Szoka – historyk, Kierownik Działu Folkloru i Tradycji Krakowa, kierownik projektu Pochód Lajkonika, dr Alicja Soćko-Mucha – etnolog, asystent muzealny w Dziale Folkloru i Tradycji Krakowa oraz mgr Bartosz Arkuszewski – etnolog i religioznawca, doktorant w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Adresatami konsultacji były ok. 20-osobowe grupy krakowian w różnym wieku, o różnym poziomie wykształcenia i doświadczeniu zawodowym. Spotkania miały formę dyskusji, moderowanej przez prowadzących, na temat krakowskich tradycji i zwyczajów, które w oczach rozmówców jawią się jako najcenniejsze i im najbliższe, ważnych miejsc na mapie Krakowa, wspomnień związanych z folklorem muzycznym miasta. 

RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH (PDF)

MATERIAŁY Z KONFERENCJI NIEMATERIALNE DZIEDZICTWO MIASTA. MUZEALIZACJA, OCHRONA, EDUKACJA


Artykuły zebrane w książce ukazują tematykę prowadzonych dyskusji podczas międzynarodowej, interdyscyplinarnej  konferencji „Niematerialne dziedzictwo miasta. Muzealizacja, ochrona, edukacja”, która odbyła się 31 maja i 1 czerwca 2016 roku w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa. Uczestniczyli w niej muzealnicy, muzeolodzy i interpretatorzy dziedzictwa z Polski i z zagranicy (Białorusi, Chorwacji, Rosji, Słowenii, Szwajcarii i Ukrainy). Głównym tematem publikacji jest fenomen niematerialnego  dziedzictwa  kulturowego  w  strukturze  przeobrażającego się nieustannie miasta-palimpsestu. Szczególny akcent został położony na zagadnienia tradycji, folkloru i innych kulturowych przejawów aktywności człowieka w przestrzeni miejskiej.
Autorzy w swych wystąpieniach próbują odpowiedzieć na pytania, które zostały też postawione uczestnikom konferencji: Czym jest niematerialne dziedzictwo miasta? W jaki sposób wpływa ono na lokalną tożsamość? Jak  dokumentować  i  włączać  niematerialne  dziedzictwo  do  kolekcji muzealnej? Jakie są zależności między dziedzictwem niematerialnym a materialnym? Jaka jest rola niematerialnego dziedzictwa kulturowego w promocji i rozwoju miasta? Problematyka ta jest niezwykle istotna, gdyż to właśnie dziedzictwo  niematerialne  tworzy  niepowtarzalną  aurę  miast. Wielką wagę do tej kwestii przywiązuje również Muzeum Historyczne Miasta Krakowa. W 2014 roku, przy wsparciu MHK jako eksperta, dwie krakowskie tradycje zostały wpisane na krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Są to Szopkarstwo krakowskie i Pochód Lajkonika, będące od lat pod opieką naszego muzeum.
Pobierz książkę w formacie PDF

Zapraszamy również do zapoznania się z wykładami, które zostały nagrane w czasie trwania konferencji:

WSTĘP DO KONFERENCJI
WYKŁAD "KRAKÓW. MIASTO MUZEUM"
SESJA "MUZEALIZACJA"
SESJA "OCHRONA"
SESJA "IDENTYFIKACJA I DOKUMENTALIZACJA"
SESJA "TOŻSAMOŚĆ MIASTA"
SESJA "MIEJSKA AUDIOSFERA"
SESJA "PROMOCJA I ROZWÓJ MIASTA"
SESJA "EDUKACJA"

Projekt dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
Centrum obsługi zwiedzających
Informacja i sprzedaż biletów

Godziny otwarcia:
10:00 - 19:00
tel. 12 426 50 60, Rynek Główny 1 (Sukiennice)
e-mail: info@mhk.pl